Overslaan en naar de inhoud gaan

Casarca Tadorna ferruginea

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Anatidae [familie]
Tadorna [genus] (5/1)
ferruginea [soort]

Deze kastanjebruine eend met bijna witte kop broedt van origine in moerassen en rivierdalen van Zuidoost-Europa tot in China, alsmede in Marokko en Algerije. Rond de oostelijke Middellandse Zee nam de populatie de afgelopen eeuw sterk af door ontginning en ontwatering van broedgebieden, tot naar schatting 6000-11.000 paren. De soort broedt, als gevolg van introductie of ontsnapping uit gevangenschap, verspreid over Engeland, België, Nederland en Duitsland (Blair et al. 2000, NWO 2000). Van een duurzame broedpopulatie en noemenswaardige aantallen is hier echter geen sprake. Dat in deze landen ook dwaalgasten vanuit het zuidoosten opduiken, is niet geheel uitgesloten (van den Berg & Bosman 2001). De soort bewoont zoetwatermeren met een weelderige oevervegetatie. Meer dan de verwante Bergeend foerageert de Casarca op het land. De hoofdmoot van het voedsel is plantaardig. Buiten de broedtijd verblijven tegenwoordig zeker 30-50 Casarca’s in ons land, in nazomer en najaar oplopend tot ongeveer 100, met mogelijke ruiconcentraties in het IJsselmeergebied (Bijlsma et al. 2001). Wellicht trekt een deel van de Nederlandse vogels in het najaar weg.

Bron

Auteur(s)

Lensink, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.