Overslaan en naar de inhoud gaan

Bergeend Tadorna tadorna

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Anatidae [familie]
Tadorna [genus] (5/1)
tadorna [soort]

Bergeenden broeden langs de kusten van West-Europa en bij zilte wateren van de Zwarte Zee tot in China. Nederland herbergt een substantieel deel van de West-Europese populatie, die sinds de jaren zestig fors gegroeid is. De vogels foerageren liefst in modderig substraat, waaruit wadslakjes, andere kleine mollusken, wormen, kreeftachtigen en zaden worden gefilterd. Soms wordt in dieper water al grondelend gezocht naar minuscule prooien zoals muggenlarven. De Nederlandse broedvogels overwinteren voornamelijk in de getijdengebieden van Waddenzee, Deltagebied en de Franse Atlantische kust. Bergeenden broeden in holen maar ook tussen de vegetatie of in bouwsels, in het kustgebied soms in los kolonieverband. Na de uitkomst van de jongen (van eind mei tot ver in augustus) wordt het nest direct verlaten. Een substantieel deel van de populatie komt niet jaarlijks tot broeden. Strenge winters leiden tot lagere aantallen broedparen, een verlaat broedseizoen en geringe jongenproductie (Lensink 2002). 

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.