Overslaan en naar de inhoud gaan

Vuursalamander Salamandra salamandra

Foto: Marlies Bakker

Indeling

Salamandra [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
salamandra [soort] (1/1)

Inventarisatie

De larven van de vuursalamander zijn overdag op zicht relatief eenvoudig te vinden in heldere bronpoeltjes en -beekjes. De periode mei tot en met juli is hiervoor het gunstigst, maar ook in de winter kunnen larven in het water gevonden worden. De kans op het vinden van volwassen vuursalamanders is overdag gering. Door het omdraaien van stenen, stronken en afval wordt de kans vergroot, maar veel dieren zitten dieper weggekropen. Volwassen dieren en juvenielen kunnen het beste ’s nachts met een sterke zaklamp gezocht worden. Warme regenachtige avonden, met name in augustus en september, zijn hiervoor zeer geschikt. Kansrijke plekken zijn paden door loofbos nabij beekjes en op koeienpaadjes op de overgang van weiland naar loofbos.

Een meer bijzondere methode om de soort op het spoor te komen is het doen van navraag. De soort is zo markant dat bewoners hem vaak goed kennen. Let erop dat men de veel algemenere Alpenwatersalamander vaak met vuursalamander aanduidt (Gubbels 1992)!

Bron

Auteur(s)

Gubbels, R.E.M.B.

Publicatie

  • Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.