Overslaan en naar de inhoud gaan

Vuursalamander Salamandra salamandra

Foto: Marlies Bakker

Indeling

Salamandra [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
salamandra [soort] (1/1)

Begeleidende soorten

Alpenwatersalamander, bruine kikker en gewone pad zijn de belangrijkste alledaagse begeleiders. Hazelworm en levendbarende hagedis zijn de begeleidende reptielensoorten. De schaarse vinpootsalamander en vroedmeesterpad komen ook opvallend vaak in kilometerhokken met vuursalamanders voor. De begeleiders zijn deels soorten die (tamelijk) ruim verspreid zijn in het Limburgse heuvelland en die deels sterk aan bos zijn gebonden. Vanwege de zeldzaamheid van de vuursalamander zijn er geen karakteristieke begeleiders aan te wijzen.

Predatoren

Over predatie van volwassen vuursalamanders is weinig bekend. Enkele auteurs noemen egel, das en ringslang als predatoren (HORTER & GREVEN 1981, KABISCH & BELTER 1968). Thiesmeier (1990b) nam waar dat pas gemetamorfoseerde vuursalamanders gegeten werden door grotere loopkevers, vooral de gekorrelde schallebijter Carabus problematicus. Larven worden vooral gegeten door stromingsminnende beekvissen, met name door soorten die tot in de bovenloopjes van bronbeeksystemen kunnen voorkomen, zoals forel en rivierdonderpad (HEHMANN ET AL. 1987, THIESMEIER 1992A). Verder worden larven gegrepen door libellenlarven (gewone bronlibel Cordulegaster boltonii en blauwe glazenmaker Aeshna cyanea) en waarschijnlijk de waterspitsmuis (THIESMEIER 1992A).

Bron

Auteur(s)

Gubbels, R.E.M.B.

Publicatie

  • Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft 2009. De amfibieĆ«n en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.