Overslaan en naar de inhoud gaan

Italiaanse kamsalamander Triturus carnifex

Indeling

Salamandridae [familie]
Triturus [genus]
carnifex [soort]

Beschrijving

De Italiaanse kamsalamander is een fors gebouwde watersalamander. De totale lengte is ongeveer 15 cm voor mannetjes en 18 cm voor vrouwtjes (Arntzen 2003). De bovenzijde is bruingrijs tot zwartbruin, met meestal duidelijk aanwezige ronde zwarte vlekken. Vrouwtjes, subadulten en juvenielen hebben meestal een (fel)gele rugstreep, die loopt vanaf de kop tot aan de staartpunt. Vooral bij oudere vrouwtjes kan de rugstreep vervaagd zijn of ontbreken. De mannetjes krijgen in het voorjaar een hoge rugkam, die ter hoogte van de staartbasis duidelijk onderbroken is. De kam is meestal niet sterk getand.

Herkenning

De Italiaanse kamsalamander is in vergelijking met de inheemse kamsalamander steviger van bouw, met een grote en brede kop, krachtige poten en een meer gedrongen lichaam. De buikzijde is oranjegeel met grote ronde zwarte vlekken, die meestal niet scherp begrensd zijn. De dieren hebben meestal geen of weinig witte stipjes op de zijkant van het lichaam (Wallis & Arntzen 1989, Wolterstorff 1923). Typische exemplaren van de kamsalamander zijn in vergelijking slank gebouwd en hebben een meer oranje buik met vele onregelmatig gevormde diepzwarte vlekken in plaats van ronde zwarte vlekken. Deze vlekken zijn bij de kamsalamander wel scherp begrensd en op de flanken heeft een kamsalamander doorgaans wel veel witte stipjes. De gele rugstreep, die meestal aanwezig is bij vrouwtjes, juvenielen en subadulten, is bij kamsalamanders vrijwel nooit aanwezig.

De kam bij mannetjes van de Italiaanse kamsalamander is vaak minder hoog dan bij de kamsalamander (Arntzen 2003). Dit is in het veld echter lastig te gebruiken. Ook tonen veldwaarnemingen in Slovenië (Paul Veenvliet pers. med.) en Italië (eigen waarnemingen) aan dat de kam net zo hoog kan zijn als bij de kamsalamander. De rugkam van de Italiaanse kamsalamander is meestal duidelijker gescheiden van de staartkam en vaak minder sterk getand dan die van de kamsalamander. De eieren zijn wit en zijn evenals de larven niet van die van de kamsalamander te onderscheiden (Griffiths 1996).

Bron

Auteur(s)

Bogaerts, S.

Publicatie

  • Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.