Overslaan en naar de inhoud gaan

Italiaanse kamsalamander Triturus carnifex

Indeling

Salamandridae [familie]
Triturus [genus] (2/2)
carnifex [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De Italiaanse kamsalamander is waarschijnlijk al sinds de jaren 1970 aanwezig, maar werd pas in 1999 ontdekt. Verspreidingsonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de soort in meerdere uurhokken en tientallen wateren op de Veluwe aanwezig is en zich er ook voortplant. Vanaf 2019 is de soort ook uit de bebouwde kom van Breda bekend.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Gevestigd op de Veluwe en uitbreidend. De situatie in Breda is minder gedetailleerd bekend.
Type introductie Opzettelijk en niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1970 - 1979
Jaar van eerste melding 1999
Natuurlijke verspreiding Europa
Verspreiding in Nederland
 • Gelderland
 • Noord-Brabant
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Er was lange tijd alleen een populatie bekend van de Veluwe. Vanaf 2019 is bekend dat de soort ook binnen de bebouwde kom van Breda aanwezig is.
  Habitats
 • Meren
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Struweel
 • Graslanden en heide
 • Onder menselijk beheer
 • Wijze van introductie
 • Verbetering landschap/flora en fauna
 • Sierdoeleinden
 • Huisdier-/aquariumhandel
 • Overige ontsnapping
 • Impact
 • Predatie
 • Concurrentie
 • Ziekteoverdracht
 • Genetisch
 • Ecologische impact (toelichting) Ecologische impact via hybridisatie met de inheemse kamsalamander (Triturus cristatus). Hybride nakomelingen zijn vruchtbaar, waardoor de vermenging door blijft gaan. Waarschijnlijk ook concurrentie met en predatie van inheemse amfibieën en ongewervelden. Ziekteoverdracht naar andere amfibieënsoorten zou een rol kunnen spelen.
  Economische impact (toelichting) Kosten voor onderzoek en bestrijding.

  Publicaties