Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Vroedmeesterpad Alytes obstetricans

Foto: Cornelis van Eykelen

Indeling

Alytidae [familie]
Alytes [genus] (1/1)

Inventarisatie

Ondanks dat de vroedmeesterpad een verborgen leefwijze heeft, is hij gemakkelijk te inventariseren. Tijdens de voortplantingsperiode, die vrijwel het gehele voorjaar en de zomer duurt, kan de vroedmeesterpad geïnventariseerd worden door in geschikte leefgebieden op warme avonden te luisteren of er roepende dieren actief zijn. Eventueel kan gepoogd worden aanwezige dieren tot roepen aan te zetten door de roep na te bootsen.

Het daadwerkelijk vinden van volwassen dieren is lastig. Overdag kunnen stenen, boomstammen en dergelijke voorzichtig omgedraaid worden. ’s Avonds kunnen soms volwassen dieren aangetroffen worden bij de roep- en eiafzetplaatsen. In populaties met lage dichtheden kan de soort met deze methode over het hoofd worden gezien. Uit populatiestudies is bekend dat slechts 5-10% van de populatie roepactiviteit vertoont (Bergers & Foppen 1985, Crombaghs & Hoogerwerf 1993a). Uit de monitoring van de soort is gebleken dat in kleine populaties de soort geregeld wordt gemist als alleen op gehoor wordt geïnventariseerd (Crombaghs & Bosman 2005).

Met behulp van een schepnet kunnen de larven gedurende het gehele jaar gevangen worden. Bij kleine en schaars begroeide poelen is het soms ook mogelijk lege afgeworpen eisnoeren aan de oever te vinden. De lege eisnoeren zien er bruinachtig uit en lijken op een kralensnoer.

Bron

Auteur(s)

Broek, T.G.Y. van den, Frissen, D.P.E.M.

Publicatie