Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Geelbuikvuurpad Bombina variegata

Foto: Bert de Ruiter

Indeling

Bombina [genus] (2/1)
variegata [soort]

Inventarisatie

Vanaf april kunnen geelbuikvuurpadden bij het water aanwezig zijn. Zolang de temperaturen niet te laag zijn, zijn ze zowel op de oever als drijvend aan het wateroppervlak aan te treffen. Doordat ze eenvoudig te herkennen zijn, is het vangen van de dieren voor inventarisaties niet nodig. Het geluid dat de mannetjes in de voortplantingsperioden overdag en ’s avonds produceren is slechts op korte afstand waarneembaar. Op het land kan men de dieren in de naaste omgeving van de poelen aantreffen, verscholen onder bijvoorbeeld stenen, stukken hout en afval. Bij warm, regenachtig weer kunnen de dieren rondzwervend op het land worden aangetroffen. De larven en eieren zijn ook goed herkenbaar en geschikt om de soort aan te tonen.

Het buikpatroon bij (sub)adulte geelbuikvuurpadden kan gebruikt worden om dieren individueel te herkennen. Dit patroon kan daartoe gefotografeerd worden, zoals ook in alle Nederlandse populatieonderzoeken is gedaan.

Door de grote aandacht die naar deze soort is uitgegaan, de eenvoudige herkenbaarheid en de zeldzame habitat, is de verspreiding van de geelbuikvuurpad volledig bekend.

Bron

Auteur(s)

Laan, R.M., Delft, J.J.C.W. van, Bosman, W.

Publicatie