Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Geelbuikvuurpad Bombina variegata

Foto: Bert de Ruiter

Indeling

Bombina [genus] (2/1)
variegata [soort]

Begeleidende soorten

De geelbuikvuurpad is de enige soort met de vroedmeesterpad als karakteristieke begeleider. Zij delen 10 kilometerhokken met elkaar, vooral in groeve ’t Rooth. Beide komen bij voorkeur voor in warme, stenige en dynamische habitats.

In alle kilometerhokken met geelbuikvuurpadden zijn bruine kikker en kleine watersalamander aanwezig. Ook de Alpenwatersalamander is opvallend vaak aangetroffen. Levendbarende hagedis en hazelworm zijn de begeleidende reptielensoorten. De begeleiders Alpenwatersalamander, vroedmeesterpad, hazelworm en levendbarende hagedis zijn vrij typische soorten van het Limburgse heuvelland.

Voedsel

Volwassen geelbuikvuurpadden eten mieren, waterkevers, bladluizen, zweefvliegen, mijten, muggenlarven, waterslakken, tubifex, spinnen, kevers, rupsen, cicaden, duizendpoten en vlokreeftjes (GOLLMANN & GOLLMANN 2002, NöLLERT & GüNTHER 1996). Ze verzamelen hun voedsel aan het wateroppervlak en op het land. Omdat hun tong niet geschikt is voor het vangen van prooien, wordt een prooi met de bek gepakt en daarna doorgeslikt. Voor het naar binnen werken van grote prooien worden de voorpoten gebruikt. De larven voeden zich direct na het uitkomen met hun eidooier en daarna vooral met diatomeeën en verschillende algen.

Predatoren

Over predatie van adulte dieren zijn geen waarnemingen bekend. De habitat waar de geelbuikvuurpad doorgaans eieren afzet is in de regel arm aan predatoren. Predatie van eieren en larven vindt dan ook meestal plaats in wateren die in een verder successiestadium zijn. Hier zijn bootsmannetjes, waterkevers (larven en adulten), libellenlarven, stekelbaarzen en salamanders belangrijke predatoren (KAPFBERGER 1982, NIEKISCH 1996). Kapfberger (1982) zag hoe een groene kikker een juveniele geelbuikvuurpad naar binnen werkte. Er zijn ook waarnemingen van merels, eksters en gaaien die rond watertjes met larven en juvenielen scharrelen.

Bron

Auteur(s)

Laan, R.M., Delft, J.J.C.W. van, Bosman, W.

Publicatie