Overslaan en naar de inhoud gaan

Rugstreeppad Epidalea calamita

Foto: Dick Belgers

Indeling

Bufonidae [familie]
Epidalea [genus] (1/1)
calamita [soort]

De rugstreeppad is een typische pioniersoort, die voorkomt in terreinen met een hoge natuurlijke of door mensen ingebrachte dynamiek. De soort kan snel geschikte locaties bezetten. Naast natuurlijke wateren in duinen en uiterwaarden zijn dit ook bouwterreinen, groeven en zand- en kleiafgravingen. Deze middelgrote pad met gele streep over de rug produceert in de voortplantingstijd een opvallende, harde ratelende roep. De rugstreeppad is in de duinen, het rivierengebied en in polders in West-Nederland lokaal zeer algemeen en kan zich zelfs in wateren met een relatief hoog zoutgehalte voortplanten.

Bron

Auteur(s)

Lugt, A. van der, Verboom, B., Musters, K.

Publicatie

  • Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft 2009. De amfibieĆ«n en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.