Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Gewone pad Bufo bufo

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Bufonidae [familie]
Bufo [genus] (1/1)
bufo [soort]

Inventarisatie

In het vroege voorjaar kunnen gewone padden ’s avonds en ’s nachts gemakkelijk in de directe omgeving van voortplantingswateren worden waargenomen. De voorkeur voor mannetjes om open plekken op te zoeken, maakt het opsporen gemakkelijk. Met behulp van een zaklamp zijn de dieren zowel op het land als in het water snel te onderscheiden van andere actieve soorten als bruine kikker en heikikker. Op stille avonden in de voortplantingsperiode zijn de geluiden van gewone padden soms al op tientallen meters van het voortplantingswater te horen.

Met een hoofd- of zaklamp is het mogelijk de oogreflecties van padden op onoverzichtelijke plaatsen waar te nemen, zowel op het land als in het water. De karakteristieke houding op het land (opgericht) en in het water (eveneens opgericht of wijdbeens drijvend) maakt determinatie eenvoudig. Buiten de voortplantingsperiode zijn gewone padden in de landhabitat onder allerlei schuilplaatsen als hout en afval te vinden.

Een effectieve manier om waarnemingen te verzamelen is te zoeken naar verkeersslachtoffers langs dijk- en bosrandweggetjes tijdens de trekperiode.

De ingegraven emmers en schermen, die bij paddenoverzetacties worden gebruikt, bieden ook een uitgelezen kans om te soort te inventariseren of zelfs diepgaander ecologisch onderzoek te verrichten. Op dergelijke plaatsen kan jarenlang veel informatie worden verzameld.

Een relatief nieuwe methode is het zoeken naar sporen. Padden laten soms goed herkenbare loopsporen achter in zand of slijk (Van Diepenbeek 1999, 2000). Het is ook mogelijk gebruik te maken van stempels voor het verzamelen van loopsporen, bijvoorbeeld bij wildpassages en tunnels (Brandjes et al. 2000). Ten slotte kunnen padden worden waargenomen aan de hand van prooiresten, sterrenschot, braakballen en afgestroopte velletjes (zie ‘predatoren’).

De eisnoeren kunnen in heldere wateren eenvoudig waargenomen worden. De gitzwarte larven vallen gemakkelijk op tussen de begroeiing en een kale bodem. Ze kunnen ook gevangen worden met schepnet en amfibieënfuik.

Bron

Auteur(s)

Snep, R., Martens, G.

Publicatie

  • Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.