Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Knoflookpad Pelobates fuscus

Foto: Jesper Berndsen

Indeling

Pelobatidae [familie]
Pelobates [genus] (1/1)
fuscus [soort]

Inventarisatie

In veel leefgebieden van de knoflookpad is de kamsalamander een begeleidende soort. Deze kennis kan gebruikt worden om wateren voor een onderzoek naar de aanwezigheid van knoflookpadden te selecteren. De kamsalamander is namelijk eenvoudiger te inventariseren dan de knoflookpad. Bij grote aantallen wateren loont het dus de moeite om in elk geval die wateren op knoflookpad te onderzoeken, waar de kamsalamander al van bekend is.

Volwassen knoflookpadden kunnen in de voortplantingstijd op geluid worden geïnventariseerd. Door het zachte geluid en de lage dichtheden waarin de soort veelal voorkomt, is deze methode echter niet sluitend. Dit wordt bevestigd door de recente ervaringen met gevoelige onderwatermicrofoons (voorjaar 2008). Gedurende het gehele seizoen kunnen dieren ook in hun landhabitat gezocht worden, met speciale aandacht voor zeer open, zandig terrein (koppen van rivierduinen, zandige paden en akkers) (Bosman & Van den Munckhof 1993).

Larven kunnen het best ’s nachts met een zaklamp worden geïnventariseerd of door het plaatsen van fuiken. Door hun schuwheid en het snelle zwemmen zijn ze overdag met een schepnet moeilijk te vangen.

Bron

Auteur(s)

Eijk, J. van, Crombaghs, B., Creemers, R.C.M.

Publicatie

  • Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.