Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Poelkikker Pelophylax lessonae

Foto: Ab H. Baas

Indeling

Ranidae [familie]
Pelophylax [genus] (3/3)
lessonae [soort]

De poelkikker is een kleine, gedrongen kikker. De meeste exemplaren zijn grasgroen gekleurd. De poelkikker komt vooral voor in wat voedselarmere wateren op de zandgronden, met een voorkeur voor vennen en hoogveen. Daarnaast komt de soort ook voor in kleinschalig cultuurlandschap, laagveen en op rivierklei. In deze laatstgenoemde habitats is het een goede indicator voor de waterkwaliteit.

Bron

Auteur(s)

Creemers, R.C.M., Mulder, J.

Publicatie