Overslaan en naar de inhoud gaan

Arachnidium lacourti

Indeling

Arachnidiidae [familie]
Arachnidium [genus] (2/1)
lacourti [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De soort is niet van andere delen uit de wereld bekend en is als nieuwe soort voor de wetenschap door experts beschreven.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Niet invasief
Invasiviteit (toelichting) A. lacourti wordt door de beschrijvers d' Hont & Faasse (2006) beschouwd als een invasieve exoot. Deze conclusie is gebaseerd op het type verspreidingspatroon, zoals dat vaak wordt gezien bij soorten die worden verspreid via intercontinentale scheepvaart. De soort kan onze wateren hebben bereikt via ballastwater of via scheepsrompen, maar het is ook goed mogelijk dat A. lacourti met schelpdiertransporten ten behoeve van aquaculturen is meegekomen.
Type introductie Onbekend
Jaar van eerste introductie 1999
Jaar van eerste melding 2006
Natuurlijke verspreiding
 • Europa
 • Onbekend
 • Verspreiding in Nederland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) A. lacourti is als nieuwe soort voor de wetenschap in 1999 voor het eerst waargenomen nabij Bath in het oostelijk deel de Westerschelde niet ver van de ingang van de Zeeschelde tot de Antwerpen-haven. Het is waarschijnlijk dat het om een exoot gaat waar het oorspronkelijk verspreidingsgebied elders op de wereld ligt. Het is echter nog niet duidelijk uit welk deel van de wereld A. lacourti afkomstig is. Het holotype van A. lacourti, waarop de wetenschappelijke beschrijving van de soort berust, komt ook uit Bath, verzameld op 5 juli 2003 (op een kolonie van Balanus improvisus). Vervolgens werd de soort ook aangetroffen nabij de haven van Rotterdam, in de Nieuwe Waterweg op keien en op Balanus improvisus op 9 augustus 2004 en 17 augustus 2004. De soort leeft onder brakke (oligo-mesohaline) omstandigheden in de onderste helft van de getijdenzone.
  Habitats Estuaria en brakwatergebieden
  Wijze van introductie
 • Aquacultuur
 • Ballastwater schip/boot
 • Aangroei op scheepsrompen
 • Impact Concurrentie
  Ecologische impact (toelichting) De soort heeft tot op heden 2020 geen of nauwelijks ecologische impact
  Economische impact (toelichting) De soort heeft tot op heden geen economische impact.

  Publicaties

  • Blauwe, H. De 2009. Mosdiertjes van de Zuidelijke bocht van de Noordzee. Determinatiewerk voor België en Nederland. 464pp. Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende.
  • Hayward, P.J. 1985. Ctenostome Bryozoans 33: 1-169. Clarendon Press, Oxford, UK..
  • d'Hondt, J.-L. & M.A. Faasse 2006. A new Arachnidium species, Arachnidium lacourti spec. nov. (Bryozoa: Ctenostomona), from the coast of The Netherlands. Zoölogische Mededelingen 80: 87-90.
  • Moorsel, G.W.N.M. van 2000. De sublitorale begroeiing van de geulwand-verdediging bij Bath en in het Zuidergat in de Westerschelde in 1999 - Report 99.59. Bureau Waardenburg, Culemborg.