Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Grote oeverspin Dolomedes plantarius

Foto: Dick Belgers

Indeling

Pisauridae [familie]
Dolomedes [genus] (2/2)
plantarius [soort]

De grote (gerande) oeverspin is opvallend door haar forse formaat en duidelijke kleurpatroon: bruin tot zwart met witte of crèmekleurige zijbanden over het kopborststuk en het achterlijf. Het zijn forse spinnen die in de oevervegetatie en op het water te vinden zijn. Exemplaren met de karakteristiek crèmekleurige zijbanden over het kopborststuk en het achterlijf kunnen eigenlijk alleen met de kleine gerande oeverspin Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) verward worden. Een deel van de exemplaren mist de lichte banden maar zelfs deze kunnen door het forse formaat en de bruine kleur gemakkelijk herkend worden.

Naast de grote gerande oeverspin Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) komt in Nederland ook de kleine gerande oeverspin Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) voor. De laatste is nauwelijks kleiner en is op het uiterlijk niet gemakkelijk te onderscheiden. Met enige oefening zijn zij met gebruik van hun geslachtsorganen eenvoudig uit elkaar te houden, zelfs al in het veld met behulp van een loep. Het kleurpatroon biedt over het algemeen weinig houvast, al komt de zwak of nauwelijks gebandeerde vorm alleen bij grote gerande oeverspin voor. Deze vorm is geelbruin, soms met een zweem van olijfgroen, en de band van witte of geelwitte haren ontbreekt vrijwel geheel. Deze ongebandeerde vorm komt bij de kleine gerande oeverspin niet voor. Beide soorten komen in natte tot vochtige gebieden voor, maar er bestaan duidelijke verschillen in biotoopvoorkeur en levenswijze. De kleine gerande oeverspin is veelvuldig gemeld van de hogere gronden in het oosten en zuiden van ons land, waar zij voorkomt langs sloten, bij veenputten en plassen in hoogveengebieden en in vochtige bossen en natte, ruige vegetaties. Dolomedes plantarius is een soort van onze laagveengebieden. De twee soorten zijn in Nederland nooit bij elkaar op dezelfde locatie aangetroffen 

 

 

 

Bron

Auteur(s)

Helsdingen, P.J. van