Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwartgatje Ostearius melanopygius

Foto: Dick Belgers

Indeling

Linyphiidae [familie]
Ostearius [genus] (1/1)

Exotenpaspoort ?

Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Zeer algemeen
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Very invasive species, has spread to all kinds of habitats.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1940 - 1955
Jaar van eerste melding 1974
Natuurlijke verspreiding Onbekend
Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Gelderland
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Common in (semi-)natural and ruderal biotopes. Due to the limited amount of faunistic research that is performed on spiders, the current knowledge of the distribution of this species is largely unknown.
  Habitats
 • Estuaria en brakwatergebieden
 • Kustgebied
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Struweel
 • Graslanden en heide
 • Kassen of composthopen
 • Wijze van introductie
 • Verontreinigd kwekerijmateriaal
 • Contaminant op planten
 • Houthandel
 • Transport van habitatmateriaal (grond, vegetatie, hout)
 • Container/bulk, inclusief zee-, lucht- en treinvracht
 • Machines/apparatuur
 • Vervoersmiddelen
 • Overige transportwijzen
 • Impact
 • Predatie
 • Concurrentie
 • Ecologische impact (toelichting) Has probably impact on other (linyphid) spider species and prey species because they are so wide-spread and may occasionally occur in high abundances. However, this is not proven due to the general lack of research into spider ecology.
  Economische impact (toelichting) No economic impact, the species is a generalist predator and lives in (semi-)natural and ruderal biotopes.

  Publicaties

  • Van Helsdingen, P.J. 2012. Catalogus van de Nederlandse spinnen. Versie 2012.1. Laatst bijgewerkt: 10 januari 2012. EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.
  • Jong, B. de 1982. Nieuwe soorten spinnen voor de Nederlandse fauna (Araneae). Entomologische Berichten 42: 113-115.
  • Ruzicka, V. 1995. The spreading of Ostearius melanopygius (Araneae: Linyphiidae) through Central Europe. European Journal of Entomology 92: 723-726.