Overslaan en naar de inhoud gaan

Rivierkleipissebedje Trichoniscoides helveticus

Foto: Anne Krediet

Indeling

Trichoniscoides [genus] (4/3)
helveticus [soort]

Trichoniscoides helveticus is bij uitstek een bodembewoner. In ons land lijkt hij gebonden aan rivierklei, met een voorkeur voor de binnendijkse, niet-ontkalkte, jonge kleigronden met een rulle structuur en een rijke bodemfauna. Hij komt voor langs sloot- en greppelkanten, aan oevers van plassen, in houtwallen en in vochtige loofbossen. Enkele vondsten stammen uit tuinen. De pisse­bedden zitten in de grond (tot zeker 80 cm diep) en kruipen vanuit de bodem onder rottend hout, stenen en slootmaaisel. Soms zit hij in aantal bijeen in holten in de bodem, bijvoorbeeld wormgangen. 

Bron

Auteur(s)

Wijnhoven, H., Soesbergen, M., Tempelman, D., Berg, M.P.