Overslaan en naar de inhoud gaan

Rivierkleipissebedje Trichoniscoides helveticus

Foto: Anne Krediet

Indeling

Trichoniscoides [genus] (4/3)
helveticus [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieVerspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten (Isopoda, Chilopoda, Diplopoda)
ExpertBerg, M.P. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Status

Vrij zeldzaam. Binnen het geschetste verspreidingsgebied is T. helveticus niet zeldzaam. In de Ooijpolder bij Nijmegen bijvoorbeeld behoort hij, samen met H. mengii, tot de algemene bodembewonende pissebedden. Langs de Midden- en Noord-Limburgse Maas lijkt hij te ontbreken, maar deze streek is nog onvoldoende onderzocht. Bovendien is onduidelijk of hij voorkomt tot aan de monding van de IJssel of langs kanalen die op de IJssel uitmonden. In het westen van Nederland komt de zeer nauw verwante T. sarsi voor. Er is weinig geïnventariseerd in de ‘tussen­liggende’ streken (Biesbosch, veenweidegebieden) en het is daarom nog niet bekend hoe hun arealen hier op elkaar aansluiten en of deze twee soorten elkaar daadwerkelijk uitsluiten. Kennis hierover kan meer licht werpen op de vraag hoe nauw ze ecologisch verwant zijn.

Verspreiding in Nederland

In Nederland loopt de noordelijke areaal­grens van T. helveticus. De verspreiding is beperkt tot delen van het rivieren­gebied. Hij is gevonden in kleigronden langs de Maas, Waal, Nederrijn en IJssel.

Verspreiding in buurlanden

België: zeer zeldzaam, in het oosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeld­zaam, in het zuidoosten (Oliver & Meechan 1993); Duitsland: zeer zeld­zaam, plaatselijk in het noorden (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Bron

Auteur(s)

Wijnhoven, H., Tempelman, D., Soesbergen, M., Berg, M.P.