Overslaan en naar de inhoud gaan

Rivierkleipissebedje Trichoniscoides helveticus

Foto: Anne Krediet

Indeling

Trichoniscoides [genus] (4/3)
helveticus [soort]

Herkenning 2,8-3,8 mm. Traag bewegend. Oranjewit. Lichaam met pukkeltjes. Antenneflagellum met 1 segment, toegespitst. Oog bestaat uit 1 rode ocel. Niet eenvoudig te onderscheiden van T. sarsi. Lijkt op sterk gekleurde Trichoniscus pygmaeus, maar met 1 rood ocel. Pleopodale long niet zichtbaar. Traag bewegend.

Voorkomen Vrij zeldzaam. Rivierbegeleidende soort, alleen op rivierklei en leem in het oosten van het land en Zuid-Limburg.

Biotoop Bodembewonende soort te vinden langs slootkanten, oevers, houtwallen en vochtige bossen.

Fenologie Gehele jaar te vinden.