Overslaan en naar de inhoud gaan

Zeekleipissebedje Trichoniscoides sarsi

Indeling

Trichoniscoides [genus] (4/3)
sarsi [soort]

Het voorkomen van T. sarsi beperkt zich tot de zeekleigebieden. Hij is redelijk algemeen in vochtige, rulle klei en in mindere mate kleirijke grond met kalk, en leeft diep in de grond langs slootkanten en greppels van graslanden, bermen, dijken en akkers, het liefst op ruwe stenen. Deze pissebed is opvallend vaak te vinden op het grensvlak van de wortelmat en betonnen duikers of stenen brughoofden. In plantsoenen met rijke grond is hij vaak aanwezig onder hout en stenen en met regelmaat wordt hij synantroop waargenomen in parken, tuinen en plantsoenen, maar hij ontbreekt nagenoeg in bossen. Er zijn waarnemingen gedaan langs de kust, waar hij is te vinden aan de bovenkant van het supralitoraal. Langs de grote rivieren wordt T. sarsi vervangen door T. helveticus, ecologisch gezien waarschijnlijk een nauwverwante soort. 

Bron

Auteur(s)

Wijnhoven, H., Tempelman, D., Soesbergen, M., Berg, M.P.