Overslaan en naar de inhoud gaan

Zeekleipissebedje Trichoniscoides sarsi

Indeling

Trichoniscoides [genus] (4/3)
sarsi [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieVerspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten (Isopoda, Chilopoda, Diplopoda)
ExpertBerg, M.P. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Status

Algemeen. Inventari­satie in Noord-Holland wijst uit dat T. sarsi op geschikte plekken algemeen voorkomt, wat doet vermoeden dat hij in Friesland, Groningen, Zuid-Holland en Flevoland waarschijnlijk algemener is dan de verspreidingskaart nu laat zien. Vermoedelijk ligt de oostgrens van zijn verspreiding waar de laag­gelegen zeeklei overgaat in veen en de hogergelegen zandgrond. Op het grensvlak van zee- en rivierklei zouden T. sarsi en T. helveticus naast elkaar kunnen bestaan. Beide soorten zijn echter nog nooit samen waargenomen.

Verspreiding in Nederland

De eerste Nederlandse individuen van T. sarsi zijn in 1992 verzameld in Amsterdam. Sindsdien is hij op tal van plaatsen aangetroffen in het holocene deel van het land, van Zeeland tot in Groningen. Het kaartje suggereert een zwaartepunt van zijn verspreiding in Noord-Holland, maar dit is een vertekend beeld door de hogere inventarisatie-intensiteit in deze pro­vincie. Op Texel en op de waddendijk van Terschelling is hij ook vastgesteld. In Flevoland is T. sarsi waarschijnlijk geïntroduceerd met de aanleg van allerlei dijken.

Verspreiding in buurlanden

België: zeer zeldzaam, plaatselijk, langs de kust (Lock 2001); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, plaatselijk in het uiterste zuiden (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer zeldzaam, plaatselijk in het westen (Allspach 1989). 

Bron

Auteur(s)

Wijnhoven, H., Tempelman, D., Soesbergen, M., Berg, M.P.