Overslaan en naar de inhoud gaan

Zeekleipissebedje Trichoniscoides sarsi

Indeling

Trichoniscoides [genus] (4/3)
sarsi [soort]

Herkenning 2,8-4,0 mm. Oranjewit. Lichaam met pukkeltjes. Antenneflagellum met 1 segment, toegespitst. Oog bestaat uit 1 rode ocel. Niet eenvoudig te onderscheiden van T. helveticus. Lijkt op sterk gekleurde Trichoniscus pygmaeus, maar met 1 rood ocel. Pleopodale long niet zichtbaar. Traag bewegend.

Voorkomen Algemeen, in het westen en noorden van het land, op zeeklei en andere rijke grond.

Biotoop In tuinen en parken, greppels, slootkanten, akkerranden, onder wortelmat op betonnen duikers. Onder hout en stenen.

Fenologie Gehele jaar te vinden.