Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijnrood pissebedje Trichoniscoides albidus

Foto: Anne Krediet

Indeling

Trichoniscoides [genus] (4/3)
albidus [soort]

Herkenning 2,8-4,2 mm. Donker paarsbruin. Lichaam mat, met pukkeltjes. Antenneflagellum met 1 segment, toegespitst. Oog bestaat uit 1 bruine ocel. Lijkt op Trichoniscus pusillus en T. provisorius, maar donkerder van kleur en contrasterende witte uropoden, poten en antennen. Pleopodale long niet zichtbaar. Traag bewegend.

Voorkomen Algemeen, in zeeklei- en rivierkleigebieden, soms op kleiig zand, vaak met humus.

Biotoop Langs slootkanten, greppels en randen van vochtig loofbos en in tuinen en parken. Onder stenen, hout, in strooisel, onder wortelmat op betonnen duikers.

Fenologie Gehele jaar te vinden.