Overslaan en naar de inhoud gaan

Blind pissebedje Metatrichoniscoides leydigi

Foto: Anne Krediet

Indeling

Metatrichoniscoides [genus] (1/1)
leydigi [soort]

Herkenning 1,8-3,2 mm. Wit. Lichaam bezet met pukkeltjes. Voorhoeken kop steken iets naar voren uit. Antenneflagellum met 1 segment, toegespitst. Blind. Pleopodale long niet zichtbaar. Traag bewegend.

Voorkomen Algemeen, vooral in het westen van het land. Op zeeklei- en in mindere mate rivierkleibodems, leem en grof kleiig zand.

Biotoop In bermen, slootkanten en greppels, onder stenen en langs muren in de grond, onder hout en wortelmat op betonnen duikers, tussen wortels.

Fenologie Gehele jaar te vinden.