Overslaan en naar de inhoud gaan

Oeverpissebed Hyloniscus riparius

Foto: Anne Krediet

Indeling

Hyloniscus [genus] (1/1)
riparius [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieVerspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten (Isopoda, Chilopoda, Diplopoda)
ExpertBerg, M.P. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Status

Lokaal kan hij zeer algemeen en talrijk zijn. Vanaf begin jaren 1990 is deze soort in ons land vrijlevend gevonden. Onze kennis van de verspreiding is hierdoor vooralsnog incompleet. Zo is de westelijke en noordelijke areaalgrens in ons land niet goed bekend. Het zou zelfs kunnen dat hij recentelijk zijn areaal vanuit het Duitse Rijnbekken naar het westen heeft uitgebreid. Door kolonisatie van de uiterwaarden en door passief transport via aangespoeld plantenmateriaal, zou hij vrij snel het rivierengebied hebben bezet en in het IJsselmeer­gebied terecht zijn gekomen. Dit beeld, van een voortschrijdende kolonisatie, kan duidelijker wor­den indien meer bekend wordt over het eventueel voorkomen in Groningen en Friesland en aan beken. Opvallend is namelijk dat alle oostelijke waarnemingen zijn gedaan aan beken die in verbinding staan met een van de grote rivieren. We vermoeden dan ook dat H. riparius op meer plaatsen in Limburg, Gelderland en Overijssel is te vinden en dat hij ook in Noord-Brabant voorkomt.

Verspreiding in Nederland

Hylo­niscus riparius is gevonden in Zuid- en Midden-Limburg, het rivierengebied (westelijk tot Brienenoord en rond de Biesbosch), in en bij Amsterdam, op enkele plaatsen langs het IJsselmeer, in de Noordoostpolder, aan de Vecht bij Hardenberg, de Berkel in de Achterhoek en op St. Philipsland in Zeeland.

Verspreiding in buurlanden

België: zeer zeldzaam, plaatselijk langs de Maas (Lock & Vanacker 1999); niet in Groot-Brittannië; Duitsland: alge­meen, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005). 

Bron

Auteur(s)

Wijnhoven, H., Tempelman, D., Soesbergen, M., Berg, M.P.