Overslaan en naar de inhoud gaan

Oeverpissebed Hyloniscus riparius

Foto: Anne Krediet

Indeling

Hyloniscus [genus] (1/1)
riparius [soort]

Herkenning 4,0-5,5 mm. Donker paarsbruin. Lichaam glad. Basis pereion vaak met lichtere vlek. Antenneflagellum met 1 segment, toegespitst. Oog bestaat uit 1 grote ocel. Snel bewegend. Lijkt op Trichoniscus pusillus en T. provisorius, maar iets groter, donkerder van kleur en snel bewegend. Pleopodale long niet zichtbaar.

Voorkomen Vrij algemeen in het rivierengebied, lokaal langs beken op de hoge zandgronden en langs het IJsselmeer. langs rivieren en beken.

Biotoop Rivier- en beekbegeleidend, ook langs oevers van het IJsselmeer. Onder stenen, grind en bladstrooisel in uiterwaarden, ooibos, ruig rietland, greppels en slootkanten.

Fenologie Gehele jaar te vinden.