Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleiribbel Haplophthalmus mengii

Indeling

Haplophthalmus [genus] (3/2)
mengii [soort]

Herkenning 3,0-4,0 mm. Vuilwit. Lichaam bezet met lengteribbels. Antenneflagellum met 1 segment, toegespitst. Oog bestaat uit 1 zwarte ocel. Lijkt op H. danicus, maar pleon I met gepaarde knobbel. Pleopodale long niet zichtbaar. Traag bewegend.

Voorkomen Algemeen in rivier- en zeekleigebieden. In Zuid-Limburg komt mogelijk H. montivagans voor die echter niet eenvoudig te onderscheiden is.

Biotoop Op en onder stenen en dood hout, onder wortelmat op betonnen duikers, langs muren in de grond.

Fenologie Gehele jaar te vinden.