Overslaan en naar de inhoud gaan

Veenribbel Haplophthalmus danicus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Haplophthalmus [genus] (3/2)
danicus [soort]

Herkenning 3,7-4,3 mm. Wit of geelwit. Lichaam bezet met lengteribbels. Antenneflagellum met 1 segment, toegespitst. Oog bestaat uit 1 zwarte ocel. Lijkt op andere Haplophtalmus-soorten, maar pleon I zonder gepaarde knobbel. Pleopodale long niet zichtbaar. Traag bewegend.

Voorkomen Algemeen op humusrijke, vochtige grond.

Biotoop Langs slootkanten onder slootschoonsel, onder schors en houtlangs oevers en in vochtig loofbos en veenweiden.

Fenologie Gehele jaar te vinden.