Overslaan en naar de inhoud gaan

Wit drieoogje Trichoniscus pygmaeus

Foto: Koen Lock

Indeling

Trichoniscus [genus] (3/3)
pygmaeus [soort]

Herkenning 1,7-2,1 mm. Wit, soms licht oranjewit met gelige rugstreep. Lichaam bezet met pukkeltjes. Antenneflagellum met 1 segment, toegespitst. Oog bestaat uit 3 zwarte ocellen, in een driehoekje geplaatst. Sterk gekleurde exemplaren lijken op Trichoniscoides sarsi en T. helveticus, maar met drie zwarte ocellen. Pleopodale long niet zichtbaar. Traag bewegend.

Voorkomen Algemeen, op klei- en andere rijke bodem.

Biotoop Onder hout en stenen in parken, begraafplaatsen, moestuinen, op betonnen duikers onder wortelmat.

Fenologie Gehele jaar te vinden.