Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Chinese wolhandkrab Eriocheir sinensis

Foto: Dick Belgers

Indeling

Grapsidae [familie]
Eriocheir [genus] (1/1)
sinensis [soort]

Qua plantaardig voedsel eet de Chinese wolhandkrab kiezelalgen (diatomeeën) en draadalgen, vrijwel alle hogere waterplanten (onder andere fonteinkruiden (Potamogeton), waterpest Elodea en diverse kroossoorten (Lemna)) alsook bladmateriaal van bomen en struiken. Ook bij de dierlijke componenten in het voedsel toont de Chinese wolhandkrab weinig voorkeur: vis (uit netten, of kadavers), rivierkreeften, (wolhand)krabben, insecten en hun larven (vooral Chironomus-larven), vlokreeften (Gammaridae), mosselen, slakken, mosdiertjes (Bryozoa), zoetwaterpoliepen (Hydra) en wormen. De nadruk ligt hierbij op minder mobiele soorten. Een grote voorliefde blijkt de soort te hebben voor kleine mosselsoorten (Sphaerium, Musculium en Pisidium). Deze worden systematisch opgezocht en worden geheel verorberd. Ook grotere mosselen (Unio en Anodonta) worden gegeten. Deze worden vanaf de rand opengebroken waarna het vlees wordt geconsumeerd (Horssen et al. 2007).

De Chinese wolhandkrab wordt door een grote variatie aan predatoren gegeten. In Duits onderzoek (in het Havel-Gebied) is een volgende lijst opgesteld (Horssen et al. 2007):

  • zoogdieren: bruine rat, zwarte rat, bunzing en otter;
  • vogels: blauwe reiger, ooievaar, eenden (onder andere zaagbekken), kraaiachtigen en grote meeuwen;
  • vissen: aal, beekforel, barbeel, baars, winde, kabeljauw, snoek, pos, kwabaal, snoekbaars en grote brasem.

In Noord-Amerika en Europa wordt de Chinese wolhandkrab alleen gegeten door met name daar woonachtige Chinezen en Koreanen. In China worden de wolhandkrabben als een ware delicatesse beschouwd, waarbij de prijs kan oplopen tot 100 dollar per pond (Horssen et al. 2007).

De Chinese wolhandkrab kan een schimmelinfectie (kreeftenpest) overdragen op inheemse rivierkreeften, voor wie een infectie dodelijk is. Verder zijn voor de Chinese wolhandkrab verschillende ziektes beschreven, waaronder virussen, bacteriën, epifytische parasieten en een krabbenzakje. Geen van de genoemde aandoeningen is strikt aan de Chinese wolhandkrab gebonden (Horssen et al. 2007).

Bron

Auteur(s)

Waart, S. de