Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Chinese wolhandkrab Eriocheir sinensis

Foto: Dick Belgers

Indeling

Grapsidae [familie]
Eriocheir [genus] (1/1)
sinensis [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De Chinese wolhandkrab heeft zich sinds 1930 in rap tempo in de Nederlandse wateren verspreid. Zie Adema (1991) en Horssen et al. (2007).
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Algemeen
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Waarschijnlijk geïmporteerd via ballastwater in Duitsland aan het begin van de 20e eeuw.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1912 - 1931
Jaar van eerste melding 1931
Natuurlijke verspreiding
 • Azië
 • Noordelijke Stille Oceaan
 • Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) In Nederland algemeen verspreid in de grote rivieren en estuaria, brakke wateren, kanalen en grote meren als het IJsselmeer.
  Habitats
 • Mariene habitats
 • Estuaria en brakwatergebieden
 • Meren
 • Waterwegen
 • Kustgebied
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Vector (drager pathogenen)
 • Wijze van introductie
 • Vrijlating in natuur voor gebruik
 • Visserij
 • Aquacultuur
 • Verontreinigd aas
 • Levend voedsel
 • Transport van habitatmateriaal (grond, vegetatie, hout)
 • Container/bulk, inclusief zee-, lucht- en treinvracht
 • Lifters op of in schip/boot
 • Hengelsport-/visuitrusting
 • Ballastwater schip/boot
 • Aangroei op scheepsrompen
 • Onderling verbonden waterwegen/bassins/zeeën
 • Impact
 • Decompositie
 • Predatie
 • Herbivorie
 • Nieuwe bron in voedselweb
 • Concurrentie
 • Ziekteoverdracht
 • Abiotische veranderingen
 • Sociaal-economisch
 • Ecologische impact (toelichting) Bekende vector van de parasitaire platworm Paragonimus westermani, een parasiet die normaal gesproken in zijn laatste stadium in carnivore zoogdieren leeft. In hoge dichtheden kan E. sinensis een ernstige invloed hebben op waterplanten.
  Economische impact (toelichting) Economische impact vooral bekend van de visserijsector: 1) vangst opgegeten/beschadigd door E. sinensis; 2) vismateriaal kan worden beschadigd of vernield; 4) langer verwerkproces. De soort kan ook schade toebrengen aan infrastructuur door graafgedrag. Grote aantallen kunnen in- en uitlaten van (koel)water blokkeren.

  Publicatie