Overslaan en naar de inhoud gaan

Calicotrivierkeeft Faxonius immunis

Foto: Bram Koese

Indeling

Cambaridae [familie]
Faxonius [genus] (5/1)
immunis [soort]

Voorkomen

StatusVerwacht. (3c)
Habitatzoet
ReferentieHandbook of alien species in Europe
ExpertKoese, B. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van O. immunis ligt in Noord-Amerika en strekt zich uit van Maine en Connecticut in het oosten tot in Colorado en Wyoming in het westen, en van Alabama in het zuiden tot in Manitoba en Québec (Canada) in het noorden.

In 1997 is O. immunis voor het eerst in Europa aangetroffen in een klein Duits kanaal ten westen van Baden-Baden (Gelmar et al. 2006). Aan de hand van een foto kon een oudere waarneming uit 1993 van het nabijgelegen Schiftung getraceerd worden. Vervolgens bleek dat ze zich al in een groot gebied, dat circa 20 km van het Rijndal besloeg, gevestigd had. In 2003-2004 is een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd, waarbij het vastgestelde verspreidingsgebied zich globaal uitstrekte tussen Straatsburg en Ludwigshafen. Ook in het Franse deel van het Rijndal kon O. immunis worden aangetoond. Recentelijk is een uitbreiding richting het Zwarte Woud waargenomen. Mogelijk is de soort al verder noordelijk aanwezig, maar de nodige inventarisaties zijn nog niet uitgevoerd. De herkomst van O. immunis in Duitsland is niet zeker. Misschien dat de voormalige Canadese militaire basis Baden-Soellingen, die midden in het huidige Duitse verspreidingsgebied lag, hier iets mee van doen heeft. In Canada is O. immunis algemeen en een veel gebruikte aassoort is in de sportvisserij. Het ligt voor de hand om de introductie in Duitsland hiermee te associëren.

O. immunis is nog niet in Nederland aangetroffen. Door de aanwezigheid van de soort in het stroomgebied van de Rijn ligt het voor de hand dat de soort hier vroeg of laat zal opduiken.

 

Waarnemingen doorgeven

Waarnemingen van deze soort kunnen worden doorgegeven via de portals waarneming.nl en telmee.

Publicatie

  • Koese, B. & Soes, D.M. 2011. De Nederlandse rivierkreeften (Astacoidea & Parastacoidea). Entomologische Tabellen 6: 107pp. Stichting EIS-Nederland, Leiden.