Overslaan en naar de inhoud gaan

Rode Amerikaanse rivierkreeft Procambarus clarkii

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Cambaridae [familie]
Procambarus [genus] (5/2)
clarkii [soort]

In sommige gebieden is geconstateerd dat amfibieënpopulaties sterk achteruit zijn gegaan doordat de rode Amerikaanse rivierkreeft de eieren consumeert (Cruz et al. 2006).

Anders dan vaak gedacht wordt, zijn de dieren niet goed in staat om op volwassen vissen en amfibieën te jagen. Kweekcultures van de rode Amerikaanse rivierkreeft worden soms zelfs gecombineerd met de kweek van bepaalde vissoorten (Tuten & Avault 1981).

De soort wordt gegeten door roofvissen zoals snoek en paling en verder door vogels zoals reigers (link), futen en aalscholvers (vooral jongere exemplaren) (Koese 2008c). In sommige gebieden kan ook de otter een belangrijke predator zijn. 

De rode Amerikaanse rivierkreeft is een bekende drager van verschillende parasieten en commensalen, waarvan de kreeftenpest Aphanomyces astaci het bekendst is. De kreeftenpest is een oömyceet, oftewel een aan schimmels verwante ziekteverwekker die zich via een vrijzwemmende zoöspore aan kreeften kan hechten. Wanneer de spore is binnengedrongen ontwikkeld zich een netwerk aan filamenten (het mycelium) waarmee voedselstoffen aan de kreeft worden onttrokken. In tegenstelling tot de uit Europa afkomstige Astacidae kunnen gezonde Amerikaanse kreeftsoorten dit mycelium efficiënt onderdrukken en inkapselen. Amerikaanse kreeften kunnen daardoor, als levende dragers van de kreeftenpest, aanzienlijke schade aanrichten aan inheemse kreeftenpopulaties die vaak geheel uitsterven op plaatsen waar de kreeftenpest verschijnt. 

Overigens is de kreeftenpest, zowel in zittende als in zwemmende vorm, een zeer kort leven beschoren (enkele dagen). Dit maakt dat kreeften vaak met succes geherintroduceerd kunnen worden op plaatsen waar de kreeftenpest eerder heeft toegeslagen, mits er geen Amerikaanse soorten voorkomen.

Bron

Auteur(s)

Koese, B.