Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Rode Amerikaanse rivierkreeft Procambarus clarkii

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Cambaridae [familie]
Procambarus [genus] (4/2)
clarkii [soort]

Procambarus clarkii is in de jaren 1970 actief en legaal uitgezet in Spanje om te kweken. Op veel andere plaatsen in Europa is de soort eveneens actief uitgezet ten behoeve van de (illegale) visserij. Een restauranthouder in Den Haag heeft eind jaren 1970 een partij rode Amerikaanse kreeften losgelaten in de Hooikade. Mogelijk dat dit de bron is van de eerste vangst in de vrije natuur in 1985 elders in Den Haag (Adema 1989).

Omdat de soort in staat is enige afstand over land af te leggen kan de soort zich relatief makkelijk op eigen kracht verspreiden. Ook onder water kan de soort aanzienlijke afstanden afleggen, getuige de waarneming van een kreeft met radiozender die in vier dagen 17 kilometer aflegde in een mhref="http://nsr.rnatoolset.net/erraan rijstveld (Holdich 2002)

De huidige opmars wordt vermoedelijk maar ten dele verklaard door natuurlijke uitbreidingen. Er zijn verschillende voorbeelden bekend van recente - al dan niet opzettelijke - uitzettingen door de mens zoals verplaatsingen door baggerwerkzaamheden (introductie Klinkenbergerplas, Oegstgeest) en het 'helpen' van over land kruipende dieren. De toegenomen populariteit van de soort in de aquariumhandel draagt vermoedelijk ook bij aan de verspreiding.

De rode Amerikaanse rivierkreeft is zelf een belangrijke vector bij de verspreiding van de kreeftenpest (zie relaties).

Bron

Auteur(s)

Koese, B.