Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Rode Amerikaanse rivierkreeft Procambarus clarkii

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Cambaridae [familie]
Procambarus [genus] (4/2)
clarkii [soort]

Voorkomen

StatusExoot. Tussen 10 en 100 jaar zelfstandige handhaving. (2b)
Habitatzoet
ReferentieDe Nederlandse rivierkreeften (Astacoidea & Parastacoidea)
ExpertKoese, B. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Verspreiding


Verspreidingskaart Rode Amerikaanse rivierkreeft; vierkantje = vóór 2000, rondje = vanaf 2000
Bron: EIS

De rode Amerikaanse riverkreeft komt oorspronkelijk uit het zuidoosten van Noord-Amerika, ongeveer uit het gebied tussen Mexico en het zuiden van de staten Illinois en Ohio. Behalve in Europa is de soort ook op veel andere plaatsen in de wereld aangeslagen zoals bijvoorbeeld in China (waar de soort op grote schaal gekweekt en geëxporteerd wordt), Egypte (de Nijl), Japan, Kenia en Taiwan.

Verspreiding Nederland. Open vierkant = voor 2000, stip 2000-2008. Bron: landelijk bestand rivierkreeften EIS-Nederland.

De eerste vondsten uit Nederland stammen uit Den Haag in 1985 (Adema 1989). Tussen 1985 en 1999 is de soort incidenteel aangetroffen op uiteenlopende plaatsen. Vanaf 2000 nam het aantal meldingen explosief toe. Tegenwoordig ligt het zwaartepunt van de verspreiding binnen een strook van circa 60 bij 40 kilometer tussen Amsterdam en Utrecht, maar ook daarbuiten komen plaatselijk hoge dichtheden voor (o.a. Delft, Gouda, Rotterdam en Tilburg). De soort is nog niet bekend uit Zeeland, Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen.

In Europa is de soort in 1973 voor het eerst in Spanje geïntroduceerd. Hier ligt nog altijd het zwaartepunt van de Europese verspreiding (Souty-Grosset 2006). Vanuit Spanje, maar ook vanuit andere landen zoals Kenia, is de soort sindsdien in diverse Europese landen uitgezet. De noordelijkste Europese vindplaatsen liggen in Nederland en Groot-Brittannië.

Bron

Auteur(s)

Koese, B.