Overslaan en naar de inhoud gaan

Californische rivierkreeft Pacifastacus leniusculus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Astacidae [familie]
Pacifastacus [genus] (1/0)

De Californische rivierkreeft is de wijdst verspreide exotische rivierkreeft in Europa. Qua voorkomen en ecologie komt de soort overeen met de inheemse Europese rivierkreeft en om die reden is de soort op diverse plaatsen (met name in Scandinavië) op grote schaal uitgezet om te compenseren voor het (economisch) verlies aan populaties van de Europese rivierkreeft. De soort is in Nederland voor het eerst aangetroffen in 2004 in het stroomgebied van de Dinkel in Twente. Een tweede populatie werd in 2005 ontdekt in de Oude Leij nabij Tilburg. Hoewel op beide plaatsen inmiddels grote populaties voorkomen zijn er vooralsnog nog geen meldingen buiten deze gebieden. Hoewel de soort weinig verhandeld wordt in Nederland, is te verwachten dat de soort zich, al dan niet op natuurlijke wijze, op meerdere plaatsen zal vestigen, met name binnen het oorspronkelijke areaal van de Europese rivierkreeft in Zuid- en Oost-Nederland. 

Bron

Auteur(s)

Koese, B.