Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Californische rivierkreeft Pacifastacus leniusculus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Astacidae [familie]
Pacifastacus [genus] (1/0)

In Nederland vooralsnog beperkt tot stromende wateren. De Ruhenbergerbeek en de Dinkel zijn natuurlijke beken met een redelijke tot goede waterkwaliteit en veel structuur.  De Oude Leij is een genormaliseerde en gestuwde beek met een mindere waterkwaliteit en relatief weinig structuur. Uit het buitenland is bekend dat de soort niet al te hoge eisen stelt aan de waterkwaliteit. De soort is minder kritisch dan de Europese rivierkreeft ten aanzien van organische belasting en zuurstof. Verder is de soort een goede graver, waardoor de soort minder afhankelijk is van structuren. De Californische rivierkreeft heeft wel een duidelijke voorkeur voor wateren met enige stroming of golfslag, zoals beken, meren en (kleine) rivieren. 

Bron

Auteur(s)

Koese, B.