Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Californische rivierkreeft Pacifastacus leniusculus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Astacidae [familie]
Pacifastacus [genus] (1/0)

Voorkomen

StatusExoot. Minder dan 10 jaar zelfstandige handhaving. (2c)
Habitatzoet
ReferentieRivierkreeften, een oprukkend probleem

Verspreiding


Vindplaatsen Californishce rivierkreeft in Nederland
Bron: EIS Kenniscentrum Insecten

In Nederland bekend uit de omgeving Tilburg in Noord-Brabant en de Dinkel in Twente (Overijssel). In Noord-Brabant gaat het thans om een gebied van grofweg 10 vierkante kilometer ten oosten van Tilburg waarbinnen hoge dichtheden gevonden worden in het riviertje de Oude Leij en de Donge, noordelijk tot aan het Wilhelminakanaal. Verder wordt de soort hier gevonden in waterpartijen in de woonwijken De Blaak en Reeshof in oostelijk Tilburg. Vermoed wordt dat de soort lokaal is uitgezet, aangezien er geen bovenstroomse (Belgische) populatie bekend was voor de ontdekking in Nederland (Van Wielink & Cramer 2008). In Overijssel wordt de soort gevonden in de Dinkel en de Ruhenbergerbeek, een zijriviertje van de Dinkel waar de soort in 2004 voor het eerst werd ontdekt. Het betreft hier vermoedelijk een uitbreiding vanuit Duitsland, waarvan stroomopwaarts al een populatie bekend was.

De Californische rivierkreeft komt oorspronkelijk uit westelijk Noord-Amerika zuidelijk tot in Californië en noordelijk tot Brits-Columbia (Canada). De soort is in 1959 voor het eerst opzettelijk geïntroduceerd in Zweden, gevolgd door vele, al dan niet secundaire uitzettingen in Europa in de jaren 1960-1980 (Koese & Soes 2011).

Bron

Auteur(s)

Koese, B.