Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Californische rivierkreeft Pacifastacus leniusculus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Astacidae [familie]
Pacifastacus [genus] (1/0)

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Gevestigd met twee losse populaties in Nederland, in het stroomgebied van de Dinkel en van de Oude Leije. Voor het eerst gevonden in respectievelijk 2004 en 2005 en sindsdien niet heel hard uitgebreid. Zie Koese & Soes (2011).
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) De soort lijkt lokaal te zijn geïntroduceerd in Noord-Brabant, terwijl de populatie in Overijssel waarschijnlijk afkomstig is van een Duitse populatie bovenstrooms.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2004
Jaar van eerste melding 2004
Natuurlijke verspreiding Noord-Amerika
Verspreiding in Nederland
 • Noord-Brabant
 • Overijssel
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Bekend van twee laaglandbeken: de Oude Leij (provincie Noord-Brabant) en Dinkel (Overijssel).
  Habitats
 • Waterwegen
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Vector (drager pathogenen)
 • Wijze van introductie
 • Vrijlating in natuur voor gebruik
 • Visserij
 • Aquacultuur
 • Botanische tuin/dierentuin/aquaria
 • Huisdier-/aquariumhandel
 • Verontreinigd aas
 • Levend voedsel
 • Contaminant op planten
 • Transport van habitatmateriaal (grond, vegetatie, hout)
 • Hengelsport-/visuitrusting
 • Aangroei op scheepsrompen
 • Onderling verbonden waterwegen/bassins/zeeën
 • Impact
 • Predatie
 • Herbivorie
 • Nieuwe bron in voedselweb
 • Concurrentie
 • Ziekteoverdracht
 • Abiotische veranderingen
 • Uitsterven
 • Ecologische impact (toelichting) Bekende vector van kreeftenpest. Kan zijn habitat significant beïnvloeden door graven en knippen/eten van waterplanten.
  Economische impact (toelichting) Zou schade kunnen toebrengen aan infrastructuur door graafgedrag (nog niet vastgesteld in Nederland)

  Publicatie

   Koese, B. & Soes, D.M. 2011. De Nederlandse rivierkreeften (Astacoidea & Parastacoidea). Entomologische Tabellen 6: 107pp. Stichting EIS-Nederland, Leiden.