Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Hommelreus Volucella bombylans

Foto: Kees Venneker

Indeling

Syrphidae [familie]
Volucella [genus] (5/5)
bombylans [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieDe Nederlandse zweefvliegen (Diptera: Syrphidae)
ExpertSteenis, W. van (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

statusInheems (1a)
habitat 
referentieReemer et al. 2009
expertWouter van Steenis (EIS-Nederland)
status sinds 1982Nog te bepalen

 

Holarctisch. Van West-Europa tot in Japan en in Noord-Amerika. In Europa van Noord-Scandinavië tot aan de Middellandse Zee en van Ierland tot in Rusland. De verhoudingen tussen de kleurvormen zijn niet overal hetzelfde als in Nederland: in de Alpen is variatie haemorrhoidalis bijvoorbeeld aanmerkelijk algemener. In de Kaukasus en Noord-Amerika komen zelfs geheel andere kleurvormen voor, die meer lijken op de ter plaatse algemene hommelsoorten (Rupp 1989).

In Nederland algemeen, behalve in grote delen van het duin- en kustgebied. Langs de kust is de soort met name gevonden op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en in het Rijnmondgebied. Het is onbekend waarom de soort in de rest van de duinen en het kustgebied vrijwel ontbreekt (Van der Goot 1998). Variaties bombylans en plumata komen beide even algemeen voor, variatie haemorrhoidalis is vrij zeldzaam. Plaatselijk kan een van de variaties overigens sterk overheersen.

Een generatie.

Bron

Auteur(s)

Reemer, M.

Publicatie

  • 2009. De Nederlandse zweefvliegen (Diptera: Syrphidae)8: 1-442. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij, European Invertebrate Survey - Nederland.