Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote langlijf Sphaerophoria scripta

Foto: Martien van den Heuvel

Indeling

Syrphidae [familie]
Sphaerophoria [genus] (13/10)
scripta [soort]

De soort bezoekt veelvuldig bloemen. Tijdens het foerageren maakt hij korte vluchten van bloem naar bloem. Mannetjes bezetten korte tijd een territorium door tussen de vegetatie te zweven. Interactie met andere mannetjes treedt zelden op.

In de zomer kunnen noordwaartse verplaatsingen optreden van grote aantallen vliegen (Aubert & Goeldlin de Tiefenau 1981, Gatter & Schmid 1990). Op het strand bij Katwijk vond Van Zonneveld (1992) in oktober 1991 vele tientallen individuen op enkele honderden meters strand. Mogelijk zijn dit dieren geweest die de zee op zijn gewaaid, daar zijn verdronken en vervolgens zijn aangespoeld.

De eieren worden op kruiden gelegd. De larve leeft van verschillende soorten bladluizen op diverse kruiden, waaronder tuinbouw- en akkergewassen. Hij heeft een facultatieve diapauze aan het eind van het laatste larvestadium en overwintert als volgroeide larve. De verpopping vindt plaats op een plant. Naarmate de temperatuur hoger is verloopt de ontwikkeling sneller; zo kan de cyclus van ei tot vlieg zich onder gunstige omstandigheden in slechts twintig dagen voltrekken (Barkemeyer 1994).

Bron

Auteur(s)

Steenis, W. van

Publicatie