Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Laat hoefbladgitje Cheilosia canicularis

Foto: Bert Oving

Indeling

Syrphidae [familie]
Cheilosia [genus] (45/40)

Grote Cheilosia, ongeveer even groot als een Eristalis en samen met de sterk gelijkende C. himantopus de grootste soort van het genus in Nederland. Het vrouwtje heeft een bol, kort behaard goudglanzend achterlijf, het mannetje is slanker en op het achterlijf langer behaard. De antenneborstel is langer behaard dan bij C. himantopus. Lengte 10-13 mm.

Cheilosia canicularis is in 2000 opnieuw van C. himantopus onderscheiden (Stuke & Claussen 2000, zie ook Smit et al. 2001). Op veel vindplaatsen zijn zowel C. canicularis, in het najaar, als C. himantopus, in het voorjaar, waargenomen. Milankov et al. (2005) tonen aan dat deze soorten genetisch kleine maar consequente verschillen vertonen. Dit is een extra aanwijzing dat het inderdaad twee soorten zijn en niet een voor- en najaarsgeneratie van dezelfde soort.

Bron

Auteur(s)

Renema, W.

Publicatie