Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Laat hoefbladgitje Cheilosia canicularis

Foto: Bert Oving

Indeling

Syrphidae [familie]
Cheilosia [genus] (45/40)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieDe Nederlandse zweefvliegen (Diptera: Syrphidae)
ExpertSteenis, W. van (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

statusInheems (1a)
habitat 
referentieReemer et al. 2009
expertWouter van Steenis (EIS-Nederland)
status sinds 1982Nog te bepalen

 

Palearctisch. Vanwege het recente onderscheid van C. himantopus en de niet in ons land voorkomende C. orthotricha Vujic´ & Claussen, 1994 is het verspreidingsgebied van C. canicularis niet met zekerheid te bepalen. De soort is bekend van Zuid-Zweden tot Noord-Spanje en van Frankrijk tot in Turkije.

In Nederland vrij algemeen in Zuid-Limburg en zeldzaam in het binnenland, met een grote populatie in de Achterhoek. Plaatselijk talrijk in Zuid-Limburg en de Achterhoek. De waarneming ten zuiden van Breda sluit goed aan bij het voorkomen van C. canicularis in de Belgische Kempen.

Er is één duidelijke generatie in de nazomer. Uit het voorjaar zijn slechts enkele exemplaren bekend.

Bron

Auteur(s)

Renema, W.

Publicatie