Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Ingesnoerde waterzweefvlieg Anasimyia contracta

Foto: Sandra Lamberts

Indeling

Syrphidae [familie]
Anasimyia [genus] (5/5)
contracta [soort]

De larve is niet beschreven, maar zie A. transfuga. Bij Winterswijk zijn eind april en begin mei larven en poppen gevonden tussen bladscheden van grote lisdodde (pers. obs. J. van Steenis). In Duitsland zijn begin juni twee larven gevonden in de ondiepe oeverzone (circa 20 cm) van een vrij kleine voedselrijke plas. Ze bevonden zich iets onder de waterspiegel tussen bladscheden van bijna vergane grote lisdodde. Deze larven zijn opgekweekt (pers. obs. J. & W. van Steenis).

Er zijn meer dan twee keer zo veel vrouwtjes als mannetjes gevangen, in tegenstelling tot de andere Anasimyia-soorten. Dit hangt mogelijk samen met het gedrag: mannetjes vliegen snel en grillig laag boven het water, waardoor ze moeilijk te vangen zijn. Vrouwtjes houden zich vaker tussen de oevervegetatie op, maar ook zij vliegen wel laag over het water op zoek naar eilegplekken. Beide seksen zitten veel op bloemen, ook ver van de oever.

Bron

Auteur(s)

Reemer, M.

Publicatie