Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Zwartbek-bandzweefvlieg Epistrophe melanostoma

Foto: Dick Belgers

Indeling

Syrphidae [familie]
Epistrophe [genus] (10/8)

Middelgrote Epistrophe met zwarte mondrand, sterk glimmend borststuk, gele antennen en brede oranje banden op het achterlijf. Lengte 10-12 mm.

Bron

Auteur(s)

Reemer, M.

Publicatie