Overslaan en naar de inhoud gaan

Snorzweefvlieg Episyrphus balteatus

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Syrphidae [familie]
Episyrphus [genus] (1/1)
balteatus [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieDe Nederlandse zweefvliegen (Diptera: Syrphidae)
ExpertSteenis, W. van (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

statusInheems (1a)
habitat 
referentieReemer et al. 2009
expertWouter van Steenis (EIS-Nederland)
status sinds 1982Nog te bepalen

 

Palearctisch, oriëntaals en Australisch. Heel Europa.

De algemeenste Nederlandse zweefvlieg. Komt overal voor, vaak in groot aantal. In sommige jaren is de soort, met name in juli-augustus, veel talrijker dan in andere. Dit hangt vermoedelijk samen met het sterke migratiegedrag. Het is echter onduidelijk welk deel van de Nederlandse vliegen in de zomer bestaat uit migranten, welk deel uit nakomelingen van volwassen vrouwtjes die in Nederland hebben overwinterd en welk deel uit nakomelingen van de migranten (Achterkamp 2001, 2002a, b, Van der Goot 1979a).

Episyrphus balteatus is een van de weinige soorten waarvan de volwassen dieren het hele jaar gevonden kunnen worden. In januari en februari duiken hier en daar wat (overwinterende) vrouwtjes op en in het vroege voorjaar zijn deze al vrij gewoon. Mannetjes komen in deze periode niet voor. Na enkele weken, waarin de soort nauwelijks wordt gezien, komen in mei verse mannetjes en vrouwtjes tevoorschijn. Ongeveer tegelijkertijd komen ook de eerste migranten uit het zuiden het land binnen. Vanaf dat moment is de soort tot in de herfst algemeen en volgen diverse overlappende generaties en migratiegolven elkaar in snel tempo op, al zijn er wel pieken in de vliegtijd zichtbaar in de eerste helft van juni en in augustus. Vanaf oktober lopen de aantallen snel terug.

Bron

Auteur(s)

Reemer, M.

Publicatie