Overslaan en naar de inhoud gaan

Harige langsprietwapenvlieg Stratiomys longicornis

Foto: Paul van de Laak

Indeling

Stratiomyidae [familie]
Stratiomys [genus] (6/4)

Herkenning 9,5-14,5 mm. Grote wapenvlieg met lange antennen, dicht bruingeel behaard borststuk en zwart achterlijf, waarop langs de zijkant vrij lange witte beharing aanwezig kan zijn. Kan verward worden met andere langsprietwapenvliegen Stratiomys, maar verschilt daarvan door het geheel zwarte achterlijf. Wordt door de sterke beharing regelmatig aangezien voor een bij, daarnaast ook wel aangezien voor de langsprietdaas Heptatoma pellucens of zweefvliegen van het genus Microdon.

Voorkomen Beperkt tot de zuidelijke landshelft. Vrij gewoon in Zeeland en Limburg, elders zeldzaam. Van de zandgronden (Veluwe, Brabant) zijn vooral oude vondsten bekend.

Biotoop Moerassen. De larve is zeer zouttolerant, dus de soort komt ook op kwelders voor.

Vliegtijd Vooral mei en juni, minder in juli en augustus.