Overslaan en naar de inhoud gaan

Hottentottenvilla Villa hottentotta

Foto: Dick Belgers

Indeling

Bombyliidae [familie]
Villa [genus] (5/5)

Indeling

Bombyliidae [familie]
Villa [genus] (5/5)

Herkenning 11-19 mm. Een grote afgeplatte wolzwever. Het vrouwtje met duidelijke brede banden van bestuiving op het achterlijf op de tergieten 2-6. De banden op de tergieten 2-4 ongeveer even breed, aan de zijnaad bijna de volledige segmentbreedte innemend. Bij het mannetje ontbreken de banden, soms wel met vlekken aan de zijranden. Het patagium bij het mannetje zwart. De pluimpjes op de zijrand van tergiet 7 bij beide sexen meer geel dan wit.

Voorkomen Vooral in Zuid-Limburg en de binnenlandse zandgronden.

Biotoop Heideterreinen, rivierduinen en opgespoten zandterreinen zoals emplacementen. Ook bekend van kalkgraslanden.

Fenologie adult Eind mei tot begin augustus.