Overslaan en naar de inhoud gaan

Aziatische tijgermug Aedes albopictus

Indeling

Culicidae [familie]
Aedes [genus] (24/17)
albopictus [soort]

Voorkomen

StatusExoot. Incidentele import, geen voortplanting. (2d)
Habitatland
ReferentieIntroduction and control of three invasive mosquito species in the Netherlands, July-Okt 2010
ExpertVerdonschot, P. (Alterra)

De Aziatische tijgermug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, waar zij voorkomt van India tot Guam, Fiji en Papua Nieuw-Guinea. Door transport van zogenaamde Lucky Bamboo en gebruikte autobanden is de tijgermug verspreid over grote delen van de wereld.  De eieren worden op hard substraat afgezet, net boven het water en kunnen lange perioden van droogte en de winter overleven, bij opnieuw contact met water komen de larven uit de eieren. Op deze manier kunnen ze lange tijd overleven en makkelijk versleept worden. Zo heeft de soort zich onder andere kunnen vestigen in het oosten van Verenigde Staten en het zuiden van Europa.

In 2005 werd de Aziatischee tijgermus voor het eerst in Nederland geïmporteerd, eveneens met Lucky Bamboo. Sindsdien

De eerste import van de Aziatische tijgermug in Nederland was in 2005. Sindsdien wordt ze met enige regelmaat geïmporteerd en aangetroffen in kassen met Lucky Bamboo. Ook is de soort enkele keren buiten aangetroffen nabij bedrijven die gebruikte autobanden importeren. Echter van vestiging zowel binnen als buiten is vooralsnog geen sprake. Sinds de vondst van de Aziatische tijgermug worden zogenaamde risicolocaties gemonitord. Zodra de soort wordt aangetroffen worden direct maatregelen getroffen om te voorkomen dat de soort zich (tijdelijk) kan vestigen.

Bron

Auteur(s)

Smit, J.T.