Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruigtelieveheersbeestje Hippodamia variegata

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Coccinellinae [subfamilie]
Hippodamia [genus] (4/3)
variegata [soort]

Indeling

Coccinellinae [subfamilie]
Hippodamia [genus] (4/3)
variegata [soort]

Herkenning 3-6 mm. Samen met veenlieveheersbeestje en dertienstippelig lieveheersbeestje een van de drie rood-met-zwarte-stippen-lieveheersbeestjes waarvan het halsschild zwart is met een smalle witte of crèmekleurige zoom langs de randen. Deze drie soorten zijn vergeleken met de meeste andere rood-met-zwarte-stippen-lieveheersbeestjes langwerpiger van vorm en hebben meestal tweekleurige poten (zwart met een deel van de schenen en tarsen oranje). Vrij klein en langwerpig lieveheersbeestje dat makkelijk te herkennen is aan de karakteristieke witte tekening op het zwarte halsschild: zowel de zijranden als de voorrand zijn wit met een witte middenstreep die tot halverwege loopt. Aan weerszijden van deze middenstreep staat in de zwarte vlek een witte vlek die soms ook verbonden is met de voorrand. Op de achterste helft van elk dekschild staan drie grote stippen en op de voorste helft staan naast de schildstip nog één tot drie kleine stippen.

Voorkomen Vrij algemeen ten zuiden van de lijn Bergen – Arnhem. Zeldzaam ten noorden daarvan.

Biotoop Kruidenvegetaties en struweel in zowel natuurgebieden als stedelijk gebied (bijv. braakliggende terreinen). Heeft een voorkeur voor kruidenvegetaties die afgewisseld worden met open zandige plekken zoals die te vinden zijn in duinen of op braakliggende terreinen.

Activiteitsperiode adult Relatief weinig waarnemingen komen uit het voorjaar, de meeste waarnemingen komen uit juni tot oktober met een piek in augustus.

Overwintering Tussen bladafval en op lage planten.

Voedsel Bladluizen.